Pályázatok
Hazánkra és az Európai Unióra a vidékfejlesztés területén is sok közös kihívás vár, az új Vidékfejlesztési Program elfogadásával számtalan pályázati lehetőség fog a gazdálkodok rendelkezésére állni az elkövetkező években. Sikeres pályázathoz elengedhetetlen a naprakész információ és a szakszerű tájékoztatás, ebben tudunk a gazdák segítségére lenni, hogy közösen sikeresek legyünk az előttünk álló években.
2015. szeptember 07.

Szolidáris gazdálkodás együttműködéseit, amelyek már működő mezőgazdasági termelői tevékenységekre épülve, főként a helyi társadalom hátrányos helyzetű tagjai számára hasznos szolgáltatások szervezését valósítják meg, különösen:

 • a segítő – szociális, egészségügyi – rehabilitációt;
 • a szemléletformáló környezeti és élelmiszerügyi képzést.

Cél a hátrányos helyzetű csoportok integrációja, az általuk történő termék előállítás és a fogyasztók önszerveződő

csoportosulásának megszervezése. Ennek érdekében a széleskörű nyilvánosság biztosítása.

Elvárás, hogy a projektnek – előre definiált – a célcsoport szükségleteihez illeszkedő konkrét eredménye keletkezzen és az eredmények csoporttagok általi közös használata biztosított legyen.

 

Feltétel a pályázáshoz:

 • újonnan létrejövő csoport, vagy létező csoport esetén új –még nem megkezdett– projekt;
 • projektterv benyújtása.

 

Előny a pályázáskor:

 • szakmai megalapozottság, költséghatékonyság; fejlesztendő járásokban történő megvalósulás; környezeti, klímavédelmi,
 • szociális szempontok; foglalkoztatás elősegítése; az előírtnál több mikrovállalkozás, természetes személy, gazdálkodó magánszemély részvétele; innovatív potenciál.

 

Támogatás mértéke: 25000 - 80000 Euro

Támogatás intenzitása: 50 - 90%

 

Fent leírták pályázat részlétes feltételeinek megjelenésével változhatnak!


2015. szeptember 07.
 • A vidéki térségekben működő kis gazdasági szereplők együttműködéseit, közös projektjeit, amelyek nem mezőgazdasági termelés fejlesztésére irányulnak (élelmiszer és nem élelmiszer egyaránt). Például:
 • közös termékfejlesztés;
 • közös feldolgozói/kereskedelmi kapacitások megtervezése és kialakítása;
 • összehangolt turisztikai szolgáltatás-fejlesztés.

Elszámolhatóak az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek:

a) tervezés (pl.: tanulmány, üzleti terv);

b) szervezés, képzések;

c) működés;

d) a projektterv végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek;

e) promóció.

Az a), b), c), e) költségek esetén:

a projekt kidolgozására, és megvalósítására létrehozott csoportot, amely jogilag a csoporttagok által létrehozott önálló alanyisággal rendelkező szervezet; vagy

a csoporttagok alkotta konzorcium (a támogatás kedvezményezettje a konzorciumot vezető tag).

Az d) költségek esetén: a csoport tagjait.

Csoport: legalább 5 tag. Mikrovállalkozások – amelyek közül legalább egy mezőgazdasági termelő –, továbbá természetes személyek, akik nem folytatnak önálló vállalkozási tevékenységet, illetve gazdasági társaságban nem töltenek be vezető tisztséget.

Feltétel a pályázáshoz:

 • újonnan létrejövő csoport, vagy létező csoport esetén új – még nem megkezdett – projekt
 • projektterv benyújtása.


Támogatás mértéke:

a), b), c), e) költségek esetén 90%, max. 25 000 €

d) költség esetén 50–60%, max 80 000 €


Fent leírták pályázat részlétes feltételeinek megjelenésével változhatnak!


2015. szeptember 07.

A vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztését.

 

Feltétel a pályázáshoz:

 • a fejlesztéssel érintett tevékenység indítása/végzése a fejlesztés településén vagy attól legfeljebb 40 km-re;
 • a fejlesztéssel érintett tevékenységhez szükséges ingatlan a pályázó tulajdona, székhelye/telephelye, vagy arra
 • a pályázónak bérleti vagy más használati jogot biztosító szerződése van;
 • a támogatott fejlesztés eredménye vagy az értékesítés kizárólagos tárgya nem lehet Annex 1 termék;
 • a fejlesztés vidéki térségben valósul meg;
 • egyszerűsített üzleti terv benyújtása.

Előny a pályázáskor:

 • megalapozott, fenntartható, reális és gazdaságos üzleti terv;
 • fejlesztendő járásokban, tanyás településen, tanyagazdaságokban,
 • aprófalvakban megvalósuló fejlesztés;
 • környezeti, klíma-adaptációs szempontok érvényesítése;
 • pozitív foglalkoztatási hatás a kötelező vállaláson túl;
 • innovatív megoldások;
 • minősítési rendszerben való részvétel.

 

Maximális támogatás: 100 000 € (de minimis).

Támogatás intenzitás:

 • alaptámogatás 50 %
 • „kedvezményezett” járásban 60 %
 • „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban 70 %
 • szociális szövetkezetek 70 %
 •  

Fent leírták pályázat részlétes feltételeinek megjelenésével változhatnak!

2015. szeptember 07.
 • A vidéki térségekben működő mezőgazdasági termelők nem mezőgazdasági tevékenységének indítását, azaz a tevékenység diverzifikációt;
 • egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő/szolgáltató mikro-vállalkozások indítását.

 

Diverzifikáció esetén a mikro-vállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelőt, ha éves árbevételének min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből ered. Mikro-vállalkozás indítása esetén a helyben lakó 18. életévét betöltött cselekvőképes

természetes személyt, aki a pályázat benyújtása évének január 1. napján a fejlesztés megvalósulásának helyén állandó lakóhellyel rendelkezik.

 

Feltétel a pályázáshoz:

 • a fejlesztés megvalósulása és a tevékenység végzése vidéki térségben történik;
 • üzleti terv benyújtása, amely az alábbi fő részekből áll: pályázó gazdasági helyzetének;
 • a fejlesztés mérföldköveinek bemutatása; a projekt életképességét és jövedelmezőségét alátámasztó pénzügyi elemzés; további tervezett beruházások és a VP-ből tervezett fejlesztések, képzés, szaktanácsadás leírása.

 

Kötelezően teljesítendő a támogatáshoz:

 • a támogatási döntéstől legfeljebb 9 hónapon belül az üzleti terv végrehajtásának megkezdése;
 • az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől 6 hónapon belül az új tevékenység bejegyeztetése / új mikro vállalkozás megalapítása,                                                                                                                                                                  
 • legkésőbb a 4. naptári év végére az üzleti tervben vállaltak teljesítése;
 • legkésőbb a 4. lezárt gazdálkodási évben az új tevékenység / új mikro vállalkozás működése alapján a kifizetett jövedelemnek el kell érnie az előző évi kötelező bérminimum mértékét.
 •  

Igényelhető támogatás 40 000 €/5 év.

A támogatás két részletben (75 % - 25 %) igényelhető.

A második részlet igénylése az első részlet igénylését követő 36 hónap után lehetséges, az üzleti tervnek megfelelő teljesítés alapján.

 

Fent leírták pályázat részlétes feltételeinek megjelenésével változhatnak!

Bármilyen kérdése van szaktanácsadással, pályázattal, gazdálkodással kapcsolatosan, kattintson a kapcsolatfelvétel gombra, majd az űrlap kitöltése/elküldése után keresni fogjuk!
Kapcsolatfelvétel