Tanácsadás
2015-től a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja számos változást hozott. Korábbi ciklustól eltérően a gazdálkodóknak számos kötelezettséget kell vállalni. Ehhez nyújtunk segítséget ügyfeleink számára az új ciklusban 90%-ban(szolgáltatás igénybevételéhez 10% befizetése szükséges a gazdálkodók részéről) támogatott szaktanácsadási szolgáltatás keretében.

Gázolaj jövedéki visszaigénylés

Hogyan történik a gázolaj jövedéki adó visszatérítése?

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre jogosult a mezőgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerint nyilvántartásba vett jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre és természetes személy és családi gazdálkodó, akinek használatában (tulajdonosként vagy más jogcímen):

a) szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület van, és ott mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat,

b) erdő művelési ágú földterület van, és ott erdőgazdálkodási tevékenységet folytat,

c) vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó van, és halgazdálkodási tevékenységet folytat.

Jövedékiadó-visszatérítés igénybe vehető:

a) mezőgazdasági termelő a szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágban a mezőgazdasági termelési célú földművelési munkákhoz, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz,

b) erdő-felújítási munkálatok keretében végzett tuskózási, gyökérszaggatási, talajművelési, ültetési, dugványozási, vetési és ápolási munkákhoz,

c) a tóterület nettó üzemelő vízfelületét figyelembe véve - közvetlenül a halgazdálkodáshoz felhasznált

gázolajmennyiség után.

Éves szinten hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj jövedéki adójának 80 %-a igényelhető vissza gázolaj vagy bérmunka számla alapján.

A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló számlával, továbbá a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti igazolással kell rendelkezzen. A gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a bérmunkát végző által kibocsátott számlán elkülönítetten kell, hogy szerepeljen a tényleges üzemanyag-felhasználás mennyisége és összege.

A mezőgazdasági termelő a számlán feltüntetett üzemanyag-mennyiségre a számla szerinti teljesítés időpontjában hatályos, legalacsonyabb jövedékiadó-mértékkel számított adót igényelheti vissza.

A jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságot a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 1-3. sz. mellékleteinek hatósági igazolásával együtt nyújtható be a székhely, ennek hiányában a telephely az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy esetén a lakóhely szerint illetékes Vám- és Pénzügyőrség szervéhez  az erre a célra rendszeresített adóbevallási nyomtatványon.


Forrás: nebih.gov.hu

Szaktanácsadói szerződéssel rendelkezőknek a visszatérítés elkészítése díjtalan!


 
Bármilyen kérdése van szaktanácsadással, pályázattal, gazdálkodással kapcsolatosan, kattintson a kapcsolatfelvétel gombra, majd az űrlap kitöltése/elküldése után keresni fogjuk!
Kapcsolatfelvétel